Proiecte

CLUBUL ANTREPRENORILOR ONEȘTI

Pentru formarea unei culturi antreprenoriale bazate pe principii de conformare, de onestitate și respect reciproc între mediul antreprenorial și organele responsabile de asigurarea conformării fiscale și vamale a contribuabililor, a fost conceptualizat Clubul antreprenorului onest. Clubul antreprenorului onest este un efort comun între Ministerul Finanțelor, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Camera Americană de Comerț din Moldova și Junior Chamber International Moldova.

Clubul Antreprenorilor Onești ediția 1:

Clubul Antreprenorilor Onești ediția 2:

Scroll to Top