Proiecte

Întruniri cu studenții universităților – Universitatea Tehnică a Moldove

Studenții Facultății Inginerie Economică și Business din cadrul UTM au avut ocazia să participe la un seminar de fiscalitate cu genericul „SISTEMUL DE IMPOZITE ȘI TAXE – FUNDAMENTE”, care s-a înscris perfect în contextul disciplinei de studii „Bazele contabilității”, predată la FIEB, anul I.

 Facultatea de Inginerie Economică și Business din cadrul UTM a organizat marți, 5 aprilie 2022, un seminar de fiscalitate cu genericul „SISTEMUL DE IMPOZITE ȘI TAXE – FUNDAMENTE”, în a cărui agendă s au înscris subiecte precum impozitul pe profit, TVA, accize, taxe locale și impozitul pe venit din salariu. Doctorul în științe economice Veronica Sirețeanu, directoare și fondatoare a FINEDU, vicedirectoare AMCham Moldova, expertă în finanțe publice și corporative, a expus temele profesionale și a dezbătut împreună cu studenții anului I, FIEB, UTM subiecte de interes pentru mediul economic. Acest seminar se înscrie perfect în contextul disciplinei de studii „Bazele contabilității” (titular: conf. univ., dr. Neli MUNTEAN), predată la FIEB, anul I. Această prelegere cu o abordare complexă, motivațională despre importanța și rolul impozitelor și taxelor, a avut rolul de a contribui la dezvoltarea cunoștințelor din domeniul fiscalității, contabilității prin crearea unui cadru propice dezbaterilor și schimburilor de opinii între studenți, experți din domeniu, specialiști din firme și cadre științifico-didactice.

Scroll to Top