Știri

Serviciul Fiscal de Stat lansează SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” și SIA „Registrul electronic al angajaților” pe platformă industrială

La data de 30 decembrie 2020 va fi lansată platforma experimentală a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților” (SIA REA) și Sistemul Informațional Automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului”.

Utilizarea SIA REA va deveni obligatorie începând cu 1 ianuarie 2021 pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate sau în care are calitatea de fondator, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

SIA „Registrul electronic al angajaților” vine să automatizeze procesele de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii, asigurarea păstrării istoricului aferent raporturilor de muncă și facilitarea accesului la date în timp real. Inițial, sistemul va fi implementat pentru sectorul bugetar, ulterior se va analiza, descrie și aproba procesul de ajustare și integrare a acestuia pentru sectorul real.

Ultima actualizare a sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” oferă posibilitatea contribuabililor de a accesa direct din cadrul sistemului serviciile fiscale electronice în calitate de persoană fizică, precum și juridică, dacă dețin acces oferit de către administratorul companiei.

La moment sunt definitivate și posibil de utilizat de către contribuabili compartimentele: Date personale, Tabloul de bord, Companii, iar compartimentele „Mesaje” și „Programare online” vor fi dezvoltate și lansate în anul 2021.

(preluat de pe pagina Serviciului Fiscal de Stat: https://www.sfs.md/article.aspx?id=9730 ; https://www.sfs.md/article.aspx?id=9728 )

Scroll to Top