Știri

Raport de activitate al Ministerului Finanțelor pentru anul 2020

în perioada ianuarie-decembrie 2020, Ministerul Finanțelor a asigurat finanțarea ritmică a tuturor plăților bugetare, prioritare fiind plățile sociale și salariale. Activitatea curentă a autorităților și instituțiilor bugetare nu a fost afectată, plățile au fost efectuate lunar și în deplină măsură, iar soldul mijloacelor acumulate în conturile bugetare la situația din 31 decembrie 2020 sunt suficiente pentru achitarea integrală a plăților planificate pentru începutul anului bugetar 2021. La situația din 31 decembrie 2020 au fost achitate toate plățile din bugetul de stat și finanțate integral toate documentele de plată prezentate spre executare de către  instituțiile bugetare în Trezoreria de Stat.

Veniturile Bugetului Public Național au fost supra executate cu circa 1,2 miliarde lei, înregistrând o valoare de 62,1 miliarde lei. În condițiile unui declin economic pronunțat, atât Serviciul Fiscal și Stat, cât și Serviciul Vamal au reușit să asigure încasarea la buget a veniturilor administrate, depășind considerabil indicatorii prevăzuți în legile bugetare anuale. Aceste rezultate se datorează mobilizării mediului de afaceri, politicilor financiare, economice și investiționale promovate de Guvern, dar și unei administrări eficiente a veniturilor.

Ca rezultat, deficitul scontat la finele anului 2020 se preconizează a fi la nivel de circa 11 miliarde lei, sau cu 5,5 miliarde lei mai mic față de 16,5 miliarde lei planificat în Legea bugetului de stat.

La situația din 31 decembrie 2020 au fost achitate toate plățile din bugetul de stat și finanțate integral toate documentele de plată prezentate spre executare de către  instituțiile bugetare în Trezoreria de Stat. Exercițiul bugetar 2020 se finalizează cu solduri de mijloace bănești în conturile bugetelor componente ale Bugetului public național în sumă de 6,759 miliarde lei, ceea ce este cu 2,1 miliarde lei mai mult față de soldul înregistrat la începutul anului 2020.

(preluat de pe pagina Ministerului Finanțelor: https://mf.gov.md/ro/content/raport-de-activitate-al-ministerului-finan%C8%9Belor-pentru-anul-2020 )

Scroll to Top